Dokumentacija za izradu maketa

Dokumentacija za izradu maketa podrazumeva upoznavanje sa svim elementima ključnim za kasniji proces izrade. Ovde spadaju dimenzije, kompletan projekat, vizuelni prikaz objekta i drugi značajni elementi. Naš tim je upoznat sa svim neophodnim detaljima po pitanju dokumentacije i celokupan proces izrade maketa obavljamo upravo prema tome.

Dokumentacija za izradu makete – šta je sve potrebno prikupiti?

Za izradu makete objekta je potrebno biti upoznat sa dimenzijama pravog objekta, pri čemu je idelano imati ispred sebe kompletan projekat.

Projekat objekta će pokazati dimenzije u sve tri ose i rešiti potencijalne nedoumice prilikom izrade.

Pored dimenzija, neophodno je da imamo vizuelni prikaz objekta, bilo da je u pitanju render za budući objekat ili fotografije. Poželjno je da postoje i frontalni prikazi svih fasadnih površina. Samo na osnovu ove dve stavke moguće je izvesti sve detalje koji često na samom projektu nisu vidljivi ili jasni.

Dokumentacija za makete starih objekata

Ukoliko se radi o starom objektu, za koji nije dostupan projekat u elektronskoj ili papirnoj formi, potrebno je da se:

  • snimi što veći broj fotografija iz svih uglova;
  • premere dimenzije objekta – što više dimenzija je poznato, manje je potreba za bilo kakvom improvizacijom;
  • načine frontalne fotografije sa svih strana, kako bismo mogli da sistemom razmeravanja dođemo do okvirnih dimenzija objekta.

Svakako, ovaj način rada iziskuje više vremena i samim tim konačna cena makete može biti nešto viša. Što više informacija nam se dostavi, proces izrade je lakši i iziskuje manje dodatnog rada za naše maketare.

Dokumentacija za makete placa oko objekta

Za izradu placa oko objekta, bilo da je u pitanju dvorište, krug industrijskog objekta ili slično, potrebno je dostaviti plan parcele sa svim dimenzijama.

Ukoliko plan parcele nije dostupan, kao alternativa će poslužiti precizna lokacija na Google mapama, kako bismo pomoću satelitskog snimka mogli da približno reprodukujemo realan izgled placa.

Takođe, za što realističniji prikaz, neophodno je dostaviti i fotografije sa terena.

Često od pomoći mogu biti i video snimci, bilo da su načinjeni sa zemlje ili iz vazduha, pomoću drona i slično.

Dokumentacija za izradu maketa kompleksnijih objekata

Kada su u pitanju kompleksniji objekti, često je neophodan i izlazak naše ekipe na teren zbog lakšeg sagledavanja situacije.

Prilikom izrade maketa za objekte koji se nalaze na zemljištu sa nivelacijom biće neophodno dostaviti i plan nivelacije zemljišta.

U novijim projektima je uglavnom integrisan u digitalni projekat!

Podrazumeva se dostavljanje plana nivelacije za sve objekte koji se nalaze na zemljištu sa značajnom nivelacijom.

Sama nivelacija terena na maketi je izuzetno kompleksan proces i iziskuje dosta vremena, pripreme i planiranja i često određuje tok i način izrade makete.

Precizna izrada maketa uz svu dokumentaciju

Naši zadovoljni klijenti mogu da posvedoče o kvalitetnom, brzom i preciznom radu koji nas krasi već dugi niz godina. Ukoliko vam je potrebna izrada makete bilo kog tipa objekata, možete nas kontaktirati, a mi ćemo svoj posao obaviti profesionalno, prema priloženoj dokumentaciji uz maksimalnu posvećenost.

Saznajte više o nama i uverite se zbog čega smo pouzdan partner za izradu maketa!