Budite uvereni da će Vaša maketa ostaviti najmanje dobar utisak na svakog posmatrača, a sigurno i više

Izrada makete je izuzetno kompleksna stvar i zahteva puno pažnje posvećene svakom aspektu. Stoga, izradi svake makete pristupamo izuzetno pažljivo i obraćamo pažnju i na najsitnije detalje, kako bismo izbegli što više nepredviđenih okolnosti.

* Ukoliko je u pitanju nov objekat, da li imate rendere, takođe iz svih uglova? (bez rendera nije moguće garantovati kvalitetnu izvedbu zamišljenog).
* Ako je potrebno, da li se radi samo spoljašnja rasveta ili i iznutra? Ako se radi enterijer, unutrašnja rasveta je gotovo uvek neophodna, na to treba obratiti pažnju.

  Osnovna pitanja:
  1. Kolike su dimenzije makete koju želite?
  2. Kolike su okvirne dimenzije pravog objekta?
  3. Da li se radi enterijer ili samo eksterijer?
  4. Da li je potrebno osvetljenje?
  5. Koji je rok za izradu?
  6. Koji je okviran budžet predviđen za maketu?


  Dodatna pitanja (ukoliko je potrebno):
  7. U kojoj razmeri je potrebno uraditi maketu?
  8. Кoji je presek koji je potrebno obuhvatiti i prikazati na diorami/maketi? (granice parcele, polovina ili cela ulica, reka, potok, dvorište…)
  9. Ako se radi enterijer, u kojoj meri – koliko prostorija?
  10. Da li je potrebno da na diorami bude figura ljudi?
  11. Da li su potrebna vozila na diorami?
  12. Ako je u pitanju stari objekat, da li imate dovoljan broj fotografija iz svih uglova? Takođe, ako je stari objekat u pitanju, da li postoji projekat ili nacrti neki sa dimenzijama?
  13. Ukoliko je u pitanju nov objekat, da li imate rendere, takođe iz svih uglova? (bez rendera nije moguće garantovati kvalitetnu izvedbu zamišljenog).
  14. Ako je potrebno, da li se radi samo spoljašnja rasveta ili i iznutra? Ako se radi enterijer, unutrašnja rasveta je gotovo uvek neophodna, na to treba obratiti pažnju.