Vrste maketa/diorama koje izrađujemo

Podelu maketa prema vrstama nije baš moguće toliko precizno napraviti, jer se često pojmovi diorame i makete prepliću u projektnim zahtevima. Naime, makete su prikazi objekata prema projektu, što podrazumeva – makete vozila, makete objekata, postrojenja, mašina itd. S druge strane, diorame predstavljaju prikaz iz stvarnog života, gde su često upravo prikazani pomenuti objekti, izvedeni u potpunosti prema projektu i nacrtima, ali uklopljeni u okolinu i neki određeni trenutak u vremenu.

U nastavku ćemo napraviti podelu na neke osnovne vrste maketa:

Arhitektonske makete

Makete koje služe arhitektama da prikažu klijentima svoju zamisao / projekat. Mogu služiti kao prezentacija ideje, kada se najčešće radi u formi belih zidova i belih elemenata, mogu služiti kao finalni prikaz gotovog projekta, kada se najčešće rade sa kompletnim prikazom eksterijera, ponekad i enterijere, sa okolinom (saobraćajnice, zelene površine…), često i sa ljudskim figurama, vozilima itd.

Makete/diorame savremenih objekata

U zavisnosti od potreba klijenta, njihova namena može biti prezentacija na sajmovima, skupovima, u samom objektu kao ekskluzivni detalj u holovima, salama za sastanke itd. Ovakve makete se lakše izrađuju, jer za njih uglavnom postoji nekakva tehnička dokumentacija, ali je moguće i načiniti dovoljan broj fotografija stvarnog stanja. Uprkos tome što su lakše za izradu zbog pomenutih činjenica, njihova izrada često zna da bude mnogo dugotrajnija, jer je u pitanju ogroman broj detalja, često i nesavršenih detalja, potrebno je dočarati sve vremenom nastale promene, dorade i prerade… Ono što se najčešće obuhvata ovakvim maketama/dioramama jesu celi industrijski kompleksi, zgrade sa okolnim zelenilom, saobraćajnicama i slično, naselja ili delovi naselja i drugo.

Makete/diorame istorijskih objekata

Istorijski objekti mogu biti postojeći i nepostojeći, tj sačuvani i odavno razrušeni. Očuvane je lakše napraviti, jer ih je moguće fotografisati, razmeriti i uraditi prema realnom stanju, dok je za nepostojeće, tj srušene, proces malo komplikovaniji. Da bi se uradili verodostojno, potrebna je obimna dokumentacija o njihovom izgledu, gde su najvredniji detalji upravo stari crteži i nacrti tih objekata. Dosta se ostavlja i umetnicima (nama) na volju, ali uglavnom uvek gledamo da maksimalno ispoštujemo želju naručioca, kao i sva njegova uputstva. U ovoj kategoriji najčešće je preplitanje pojma diorame i makete, jer se u prikazima ovakvih objekata uglavnom radi i vremenski presek i prikazuju se neki događaji ili scene iz svakodnevnog života.

Makete/diorame pejzaža

Ovo su uglavnom isključivo diorame, u kojima je potrebno prikazati određeni pejzaž, bilo planinski ili ravničarski, šumski ili livadski, reku ili jezero/more, obalu ili pučinu, koji može sadržati objekte, ali oni su u drugom planu i najčešće im se ne posvećuje onolika pažnja, kolika je potrebna u slučaju kad su oni centar pažnje. U slučajevima izrade diorame pejzaža, vrlo često je potrebno prikazati upravo neki događaj, neku situaciju iz života, pa su ovakve diorame zapravo i najzanimljivije za većinu posmatrača, jer pričaju neku svoju priču, na specifičan način.

Vinjete – mikro diorame

Vinjeta predstavlja ustaljeni naziv za diorame malih formata, koje najčešće mogu stati na dlan ili dva, a predstavljaju isečak prostora u kome se dešava određena radnja koja je naglašena i oko koje se uglavnom i odvija celokupna priča koju nam vinjeta predstavlja. Česte situacije prikazane vinjetama su situacije iz ratova, svakodnevnih radnji, bitnih istorijskih događaja i slično.

Nekategorizovane makete

Ovde spadaju sve makete koje nisu prethodno navedene. Uglavnom je reč o poklonima ili specifičnim potrebama klijenata. One su dokaz da je maketarstvo izuzetno široko primenjivo i da je granica samo mašta.