Izrada drveća i visoke vegetacije na maketama

Izrada drveća i vegetacije na maketama zahteva poseban pristup i stručna znanja. Spremni smo da primenimo brojne materijale i tehnike izrade vegetacije u skladu sa razmerom u kojoj se maketa radi.

Tehnike izrade visoke vegetacije na maketama

Visoka vegetacija na maketama može se izrađivati u sitnim i krupnim razmerama. Kod oba načina izrade može se postići realističan izgled uz odgovarajuće tehnike izrade.

Izrada maketa kod nas je profesionalna i tehnički potkovana, tako da će drveće i vegetacija biti izrađeni realistično.

Izrada drveća i visoke vegetacije na maketama sitnih razmera

Kada su u pitanju makete sitnih razmera (1:1000, 1:500 i slično), visoka vegetacija je u predstavi na maketi zapravo izuzetno niska i mogućnost realističnog prikaza je svedena na minimum.

Ono što je moguće uraditi jeste određivanje okvirnog oblika krošnje, kao i tipa drveta u odnosu na oblik i boju.

Zbog verodostojnosti prikaza vegetacije se ona često izrađuje u drugačijoj razmeri u odnosu na ostatak makete, što može primetiti samo oštro oko iskusnog poznavaoca razmera.

Kod najvećeg dela ostalih posmatrača postiže se željeni efekat, pa drugačija razmera za izradu vegetacije i ostalih predmeta na maketi postaje nebitna sitnica.

Maketari u ovakvim prilikama pribegavaju uglavnom sunđeru, kao osnovnom materijalu kojim se postiže dobar efekat.

Takođe, koriste se i materijali kao što su piljevina, žica, plastični kostur za drveće i drugi elementi koji pomažu da vegetacija dobije što realističniji izgled.

Izrada drveća i visoke vegetacije na maketama krupnijih razmera

Stvari su kod maketa krupnijih razmera značajno drugačije, a one počinju već sa 1:100, pa idu sve do 1:10 razmere.

Tada na scenu za izradu maketa stupaju domišljatost, kreativnost, preciznost i mnoge druge vrline. Tokom izrade će vam biti potrebni i materijali koje poseduju prodavnice marketarske opreme.

Prilikom izrade visoke vegetacije na maketama velike rezolucije od najbolje pomoći su žice sa kojima se postiže verodostojan izgled stabla i puno grana u krošnji.

Neretko su u upotrebi i 3D štampači, koji veoma realno mogu izraditi osnovu drveta. U prodavnicama se može kupiti gotova osnova i celo drveće.

Nakon toga se vrši obogaćivanje osnove uz prilepljivanje lepkom uz materijal poput piljevine (krupnije i sitne), mlevene plute, mlevenog sunđera i prosejane zemljane površine u nedostatku prethodnih materijala.

Na ovaj način se kreira efekat lišća na granama, tako da krošnje dobiju što realističniji izgled.

Koja god tehnika da se koristi, bitno je prilikom izrade strukture drveta (stablo i grane) potrefiti odgovarajući izgled krošnje. Tako će kasnije elementi koji predstavljaju lišće na odgovarajući način “leći“ na grane i predstaviti željenu vrstu drveta.

Tehnike izrade niske vegetacije u sitnim i krupnim razmerama

Kod niske vegetacije, stvari su slične, ali postoje određene razlike.

U sitnim razmerama je niska vegetacija izuzetno mala i najčešće se prikazuje bojenjem površine u određene boje radi postizanja odličnog efekta. Retko se prikazuje u 3D formatu.

Što je razmera krupnija, to je i niska vegetacija veća i vidljivija, pa se pribegava korišćenju mlevenog ili cepkanog sunđera, neretko piljevine, ali i statičke trave, koja je u maketarstvu našla izuzetno široku primenu, jer je maketarima olakšala život i rad.

Statička trava postavlja se pomoću aplikatora koji pravi elektro-statičko polje i na taj način sitne niti trave naležu na lepljenu površinu pod uglom uglavnom većim od 70 stepeni.

Na ovaj način se odaje efektan utisak trave koja “raste” iz makete. Nju je moguće naći u bilo kojoj maketarskoj radnji.

Kada je u pitanju vegetacija poput puzavica, kombinacija gore pomenutih materijala i tehnika je dobrodošla.

Svakako je na bilo kojoj od pomenutih biljaka, ukoliko postoje cvetovi moguće bojenje pokrivnih materijala (piljevina, pluta, sunđer…) čime se stopostotno postiže dobar efekat, okvirno u razmerama do 1:20.

Za sve krupnije razmere potrebno je realističnije prikazati sve, pa i cvetove.

Izrada vegetacije i drveća na maketama je kod nas veoma kvalitetna i precizna

Ukoliko želite izradu vegetacije i drveća na maketama raznih dimenzija, naš stručan tim sa kvalitetnom opremom će veoma kvalitetno, brzo i precizno obaviti zadatak.

Trudimo se da svi naši projekti budu veoma detaljni, tako da posmatrači budu impresionirani!